Služby

Míra občanské vybavenosti odpovídá velikosti obce – kromě obecního úřadu se v bezprostřední blízkosti rozvojové lokality nachází místní restaurace s dobrou kuchyní a obchod se smíšeným zbožím. Při hlavní silnici najdete také malou čerpací stanici s obchodem.

V současné době je v bezprostřední blízkosti lokality postaven Seniorské centrum - dům s  8 pečovatelskými byty pro seniory. 

__________________________________________________________________________________________________________________

Projekt "Rodinné centrum Tuřice - zařízení pro děti do 3 let" (CZ.06.4.59/0.0./0.0./16_075/0010164) získal finanční podporu z EU.

Projekt řeší neexistenci zařízení o péče o děti do tří let věku v denním režimu, a to jak v obci Tuřice, tak ani v okolí (v oblasti celého regionu Benátecka). Díky tomu nejsou žádná místa pro umístění děti do 3 let v denním režimu do péče, ač poptávka po takovém zařízení je.

Cílem projektu je výstavba (dostavba) nového objektu, který bude sloužit jako zařízení pro péči o děti do 3 let v denním režimu, jeho vybavení, úpravy venkovního prostranství v areálu zařízení péče o děti do 3 let, pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a mechanického zabezpečení.

__________________________________________________________________________________________________________________

Další občanská vybavenost je pak dostupná v sousedních nebo blízkých obcích. V obci Předměřice nad Jizerou, vzdálené jeden kilometr, je pošta a první stupeň základní školy. Za ostatní vybaveností a úřady mohou obyvatelé dojíždět do nedalekého Brandýsa nad Labem, Benátek nad Jizerou.