Perspektivní lokalita

Rozvojová lokalita Za vinicí se nachází v Tuřicích, malé, plynule se rozvíjející venkovské obci. V současné době zde žije zhruba 300 lidí. Rozvojová lokalita leží na mírném jižním svahu nad původním sídlem s výhledem na zeleň podél řeky Jizery. V současné době jsou zainvestovány plochy pro výstavbu 37 rodinných domů ve třech až čtyřech řadách nad sebou. V současné době je schválena ještě jedna řada výstavby 10 rodinných domů na severním okraji lokality.

Každá ze 37 nabízených stavebních parcel má k dispozici veškerou v obci dostupnou technickou vybavenost. Vybudovány jsou zpevněné místní komunikace, přípojky na vedení nízkého napětí, přípojky na tlakovou kanalizaci, ale třeba také veřejné osvětlení či místní rozhlas. Zásobování pitnou vodou si budou jednotliví stavitelé zajišťovat z vlastních studní.